V Lounech začnou stavební práce na rekonstrukci mostů v Říční ulici

09.10.2018
Mosty v ulici Říční v Lounech již delší dobu vykazují velmi špatný technický stav. Od roku 2016 probíhají přípravné práce pro celkovou rekonstrukci mostů, byla vypracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, bylo zažádáno o dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury, vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby.

Město získalo 100% dotace na uznatelné náklady. Stavba bude zahájena 02/2019 a v případě ideálního průběhu dokončena 10/2019. Stavbu bude provádět sdružení společností SILNICE GROUP a.s. Praha a MADOS MT s.r.o. Kostelec nad Orlicí.

Rekonstrukce mostů si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. V příloze je znázorněna objízdná trasa, která bude vedena přes Černčice směrem na Vršovice, přes nově opravenou cyklotrasu Louny - Vršovice. Vzhledem k šířce komunikace na cyklotrase bude provoz omezen kyvadlově, doprava bude řízena semafory, lze tedy předpokládat dopravní komplikace v době špičky. Proto o plánované uzavírce informujeme v dostatečném časovém předstihu.

Mechanismus povolování uzavírek a objížděk  je upraven v § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle kterého nemá nikdo právo na náhradu škody v důsledku objížďky nebo uzavírky. Uživatel pozemních komunikací se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace (viz § 19 odst. 1).

Případné bližší informace sdělíme na tel.: 415 621 124 nebo e-mailu: d.lavicova@mulouny.cz.

Ing. Blanka Sunkovská

vedoucí odboru správy majetku

Městský úřad Louny
Převzato ODTUD

Aktuálně z Lounska