V letošním roce investují Louny více než 25 milionů do oprav komunikací

21.09.2018
V roce 2018 město proinvestuje více než 25 miliónů korun v rámci rekonstrukcí svých komunikací. Některé akce jsou již ukončené, jiné se právě realizují a další těsně před zahájením.

Dále probíhají přípravy k realizaci akce „Navýšení počtu parkovacích míst za domy v ul. Školní 2448-2452, 2455–2461 Vladimirská 2491-2495“. V ulici Školní je v 1. úseku navrženo 26 kolmých parkovacích stání a v 2. úseku dalších kolmých parkovacích 40 stání a ulici Vladimirská je navrženo 26 kolmých parkovacích stání, čímž dojde k navýšení parkovacích stání v těchto lokalitách z dnešního počtu 45 na 92. Součástí akce je výměna stávajících stožárů a svítidel včetně kabelového vedení veřejného osvětlení.

Náklady dle projektové dokumentace jsou 5 434 923,89 Kč s DPH. Skutečné náklady, včetně realizační firmy budou známy po ukončení probíhajícího zadávacího řízení.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Lounska