Stavba lounské plavecké haly by měla začít v listopadu

26.09.2018
Dne 24.9.2018 Rada města Loun schválila v souladu s doporučením komise Rozhodnutí o výběru dodavatele na výstavbu Městské plavecké haly v Lounech a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Metrostav a.s., Praha.

Celková nabídková cena ve výši 218 940 670,96 Kč bez DPH je vyšší oproti předpokládané rozpočtové ceně projektu o 12%. Dle stanoviska technického dozoru investora jsou jednotlivé položky rozpočtu nabídky vyplněny korektně a nevykazují žádné nepřiměřené či extrémní hodnoty. Na současném trhu stavebních prací se aktuálně běžně dosahuje v rámci veřejných zakázek oproti rozpočtu ceny navýšení o 10 až 20%.

Po uplynutí 15ti denní lhůty pro podání námitek může město uzavřít smlouvu. V souladu se schváleným harmonogramem má být výstavba plavecké haly, dle nabídky dodavatele, zahájena 1.11.2018 a dokončena 30.4.2020.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Lounska