Řidiči v Lounech musí od února počítat s uzavírkou rekonstruovaných mostů

02.11.2018
Mosty v ulici Říční v Lounech již delší dobu vykazují velmi špatný technický stav. Od roku 2016 probíhají přípravné práce pro celkovou rekonstrukci mostů, byla vypracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, bylo zažádáno o dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury, vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby.

Město získalo 100% dotace na uznatelné náklady. Stavba bude zahájena 02/2019 a v případě ideálního průběhu dokončena 10/2019. Stavbu bude provádět sdružení společností SILNICE GROUP a.s. Praha a MADOS MT s.r.o. Kostelec nad Orlicí.

Rekonstrukce mostů si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Na obrázku je znázorněna objízdná trasa, která bude vedena přes Černčice směrem na Vršovice, přes nově opravenou cyklotrasu Louny - Vršovice. Vzhledem k šířce komunikace na cyklotrase bude provoz omezen kyvadlově, doprava bude řízena semafory, lze tedy předpokládat dopravní komplikace v době špičky. Proto o plánované uzavírce informujeme v dostatečném časovém předstihu.

Mechanismus povolování uzavírek a objížděk  je upraven v § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle kterého nemá nikdo právo na náhradu škody v důsledku objížďky nebo uzavírky. Uživatel pozemních komunikací se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace (viz § 19 odst. 1).
Převzato ODTUD

Aktuálně z Lounska