Práce na akci „Úprava piazzetty Vrchlického divadla“ pokračují

09.11.2018
V tomto období měl být prováděn finální černobílý nátěr plochy piazzetty dle návrhu Zdeňka Sýkory. Pro vytvoření optimálních podmínek bylo minulý týden na ploše postaveno provizorní zakrytí, bylo provedeno zbroušení betonové plochy.

V souvislosti s provedením finálního nátěru je dle daných technologických postupů nutné, aby beton vykazoval maximální vlhkost kolem 4%. I přes snahu optimalizovat vlhkost betonu vytápěním stanu, byla včerejším měřením zjištěna stále vysoká vlhkost podkladního betonu (10-11%), tyto hodnoty se v podstatě týdenním vytápěním stanu prakticky nezměnily.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že práce na dokončení finálního nátěru budou přerušeny a nátěr bude proveden až v první polovině příštího roku, do konce týdne dojde i k odstranění provizorního zakrytí.  

Po odstranění provizorního zakrytí a oplocení bude pro vstup do divadla využíván hlavní vstup.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Lounska