Louny zahájily stavbu nové plavecké haly

07.11.2018
Slavnostním poklepáním kladívky na základní kámen byla symbolicky zahájena stavba nové plavecké haly. Ta pokračuje dle schváleného harmonogramu a bude dokončena v dubnu 2020. Město investuje do budoucí plavecké haly 265 mil. korun vč. DPH.

Úvodního slova se ujala Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku, která všechny zúčastněné přivítala a shrnula průběžný vývoj celé této náročné akce, která započala již na podzim v roce 2016. V prosinci roku 2017 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, v lednu 2018 bylo zažádáno o společné územní a stavební povolení. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno 5.3.2018. V květnu 2018 byla dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby. 21.června 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, nejprve I. kolo (6.8.2018) - prokázání kvalifikace a následně II. kolo (19.9.2018) - cenové nabídky. Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo dokončeno 12.10.2018 a smlouva s firmou Metrostav a.s. podepsána 26.10.2018.

Následně se u mikrofonu vystřídali starosta města Loun Radovan Šabata a dále místostarosta Mgr. Jan Čermák. Slova se rovněž ujal i oblastní ředitel firmy Metrostav a.s. Ing. Roman Vildner, která výstavbu nové plavecké haly bude realizovat, a který pronesl, že stavba plavecké haly bude jistě náročná a je přáním všech, aby probíhala bez komplikací. A dále převzal slovo architekt Ing. Arch. David Kudla ze studia Arch. Design, s.r.o., které je zhotovitelem projektové dokumentace nového objektu plavecké haly.

V nové plavecké hale je kromě klasického plaveckého bazénu délky 25 m se šesti drahami počítáno s venkovním tobogánem o délce 75 m se střední obtížností, venkovní terasou s vířivkou, která je s halou propojena průplavem, wellness částí se 2 saunami (finská sauna 100°C, sauna s nižší teplotou - 60°C), ochlazovnou a odpočívárnou. Dále je navržen relaxační bazén s masážními lehátky a masážními tryskami. V prostoru haly je navržen i dětský bazén pro batolata. Součástí budoucí plavecké haly bude také mokrý bar s venkovní terasou, posilovna nebo masáže.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Lounska